Trasy roweroweZapraszamy do zapoznania się z rekomendowanymi przez nas trasami rowerowymi w naszej okolicy

trasy rowerowe
 
TRASA ROWEROWA Nr 1
0 km – start - hotel Alexandrinum Palace;
0,3 km - brama posiadłości Krubki, skręt w lewo w kierunku na Pustelnik, cały czas prosto, droga bita, w większości prowadzi przez las, miejscami piaszczysta.
2,8 km - dojazd do miejscowości ŁĘKA, dalej prosto;
6,0 km - koniec miejscowości ŁĘKA, po lewej stronie cmentarz;
6,6 km - dojazd do m.PUSTELNIK, po lewej kościół po prawej OSP Pustelnik;
6,8 km - dojazd do drogi 637 Węgrów – Warszawa, skręt w lewo, po przejechaniu ok. 200 m, kolejny skręt w lewo, kierujemy się na Cisówkę;
7,2 km - dojazd do rozjazdu dróg, skręcamy w lewo kierując się na miejscowość CHOINY;
7,9 km - tablica koniec miejscowości PUSTELNIK;
9,0 km - dojazd do miejscowości CHOINY, cały czas prosto drogą asfaltową prze wieś;
10,6 km - tablica koniec miejscowości CHOINY, dalej prosto przez las drogą bitą;
11,3 km - dojazd do miejscowości ZAWIESIUCHY, dalej prosto; (Uwaga: po lewej stronie drogi duże stawy);
12,7 km - tablica koniec miejscowości ZAWIESIUCHY, dalej prosto;
13,5 km - dojazd do drogi asfaltowej Poświętne – Krubki-Górki, skręcamy w lewo, po 200 metrach, przy kapliczce skręcamy w lewo i kierujemy się do „Alexandrinum” Palace.
13,9 km – dojazd do bramy wjazdowej posiadłości Krubki;
14,2 km - dojazd do hotelu „Alexandrinum Palace”.
TRASA ROWEROWA Nr 2
2 0 km – start - hotel Alexandrinum Palace;
0,3 km - brama posiadłości Krubki, skręt w lewo w kierunku na Pustelnik, cały czas prosto, droga bita, w większości prowadzi przez las, miejscami piaszczysta.
2,8 km - dojazd do miejscowości ŁĘKA, dalej prosto;
6,0 km - koniec miejscowości ŁĘKA, po lewej stronie cmentarz;
6,6 km - dojazd do m.PUSTELNIK, po lewej kościół po prawej OSP Pustelnik;
6,8 km - dojazd do drogi 637 Węgrów – Warszawa, skręt w lewo, po 200 m skręt w lewo, kierujemy się na Cisówkę;
9,8 km - dojazd do miejscowości CISÓWKA, skręt w lewo, dalej prosto drogą prze wieś;
10,0 km - skręt w prawo na Halinów, dalej prosto;
11,5 km - dojazd do miejscowości HELENÓW, skręt w lewo, dalej prosto drogą prze wieś;
14,3 km - dojazd do skrzyżowania w WOLI CYGOWSKIEJ, skręcamy w lewo;
14,8 km - ostry skręt w prawo, kierunek Wola Ręczajska, przejazd przez wieś, (Uwaga: duże siedliska bocianów);
17,3 km - WOLA RĘCZAJSKA, dojazd do skrzyżowania, po prawej kapliczka, skręcamy w lewo, kierunek Krubki-Górki, jedziemy prosto;
19,8 km - dojazd do miejscowości KRUBKI-GÓRKI, przy kapliczce skręcamy w lewo;
20,2 km – dojazd do bramy wjazdowej posiadłości Krubki; 20,5 km - dojazd do hotelu „Alexandrinum Palace”.
TRASA ROWEROWA Nr 3
0 km – start - hotel Alexandrinum Palace;
0,3 km - brama posiadłości Krubki, skręt w lewo w kierunku na Pustelnik, cały czas prosto, droga bita, w większości prowadzi przez las, miejscami piaszczysta.
2,8 km - dojazd do miejscowości ŁĘKA, dalej prosto;
6,0 km - koniec miejscowości ŁĘKA, po lewej stronie cmentarz;
6,6 km - dojazd do m.PUSTELNIK, po lewej kościół po prawej OSP Pustelnik;
6,8 km - dojazd do drogi 637 Węgrów – Warszawa, skręt w lewo, po 200 m skręt w lewo, kierujemy się na Cisówkę;
9,8 km - dojazd do miejscowości CISÓWKA, skręt w lewo, dalej prosto drogą prze wieś;
10,0 km - skręt w prawo na Halinów, dalej prosto;
11,5 km - dojazd do miejscowości HELENÓW, skręt w lewo, dalej prosto drogą prze wieś;
14,3 km - dojazd do skrzyżowania w WOLI CYGOWSKIEJ, skręcamy w prawo kierunek na miejscowość Poświętne;
14,7 km - koniec miejscowości WOLA CYGOWSKA;
16,1 km - początek miejscowości POŚWIĘTNE;
16,9 km - miejscowość POŚWIĘTNE, po prawej stronie kościół, skręcamy w lewo kierunek WOLA RĘCZAJSKA, jedziemy prosto;
17,5 km - koniec miejscowości POŚWIĘTNE, dalej prosto;
19,1 km - dojeżdżamy do skrzyżowania w miejscowości WOLA RĘCZAJSKA, po lewej kapliczka, jedziemy prosto, kierunek Krubki-Górki;
21,6 km - dojazd do miejscowości KRUBKI-GÓRKI, przy kapliczce skręcamy w lewo;
22,0 km - dojazd do bramy wjazdowej posiadłości Krubki;
22,3 km - dojazd do hotelu „Alexandrinum Palace”.
TRASA ROWEROWA Nr 4
Łowisko HALINÓW - „Niebieski Zakątek”
0 km – start - hotel Alexandrinum Palace;
0,4 km - brama posiadłości Krubki, skręt w lewo w kierunku na Pustelnik, cały czas prosto, droga bita, w większości prowadzi przez las, miejscami piaszczysta.
2,7 km - dojazd do miejscowości ŁĘKA, dalej prosto;
6,0 km - koniec miejscowości ŁĘKA, po lewej stronie cmentarz;
6,6 km - dojazd do m.PUSTELNIK, po lewej kościół po prawej OSP Pustelnik;
6,8 km - dojazd do drogi 637 Węgrów – Warszawa, skręt w prawo, jedziemy prosto drogą 637 w kierunku Warszawy;
10,6 km - skręt w lewo, zjeżdżamy z drogi 637 i kierujemy się drogą szutrową przez las na KĄTY GOŹDŹIEJEWSKIE DRUGIE ;
12,8 km - dojeżdżamy do skrzyżowania (droga asfaltowa), skręcamy w prawo i kierujemy się na miejscowość CHABOT, cały czas prosto drogą główną;
17,3 km - dojeżdżamy do miejscowości HALINÓW, po prawej stronie stawy, dalej łowisko i smażalnia ryb „Niebieski Zakątek”. Powrót do hotelu Alexandrinum Palace
17, 3 km - wyjazd z łowiska w lewo, kierujemy się droga główną (asfaltową) na miejscowość CHABOT;
21,8 km - dojeżdżamy do skrzyżowania, po prawej stronie kapliczka, skręcamy z lewo (tablica Okuniew 9, Warszawa 34, Stanisławów 12), jedziemy prosto drogą szutrową przez KĄTY GOŹDŹIEJEWSKIE DRUGIE;
24,0 km - dojeżdżamy do drogi 637 Warszawa Węgrów, skręcamy w prawo, po przejechaniu 500 m, po prawej mijamy Zajazd Gożdziejewski;
27,8 km - dojeżdżamy do miejscowości PUSTELNIK, skręcamy w lewo w kierując się na miejscowość ŁĘKI. Po prawej kościół, dalej cmentarz.
34,2 km - dojazd do bramy wjazdowej posiadłości KRUBKI;
34,5 km - dojazd do hotelu „Alexandrinum Palace”, koniec wyprawy do „Niebieskiego Zakątka” w Halinowie;
TRASA ROWEROWA Nr 5
Z wizytą u „Ziuka” - Sulejówek (Dworek „Milusin”)
0 km – start - hotel Alexandrinum Palace;
0,3 km - brama posiadłości KRUBKI, skręt w prawo w kierunku na KRUBKI-GÓRKI;
0,9 km - dojazd do drogi głównej, jedziemy prosto w kierunku na miejscowość ZABRANIEC;
4,3 km - dojazd ulicą Długą do ronda w miejscowości ZABRANIEC, skręt w lewo w ulicę Okuniewską, cały czas prosto drogą prowadzącą w większości przez las;
7,4 km - dojazd ulicą Zabraniecką do miejscowości OKUNIEW, skręt w lewo na drogę 637 Węgrów - Warszawa, po przejechaniu 100 m zjazd z drogi 637 w ulicę Długą, kierunek DŁUGA SZLACHECKA, cały czas prosto;
10,7 km - dojazd ulicą kard. Stefana Wyszyńskiego do miejscowości DŁUGA SZLACHECKA, skręt w prawo w ulicę Warszawską, cały czas prosto do m. SULEJÓWEK;
12,6 km - dojazd do ronda w miejscowości SULEJÓWEK, dalej prosto ulicą Narutowicza,
13,4 km - dojazd do łagodnego skrętu w ulicę Bema, przejazd przez rondo, łagodny skręt w lewo, po lewej stacja PKP Sulejówek, dalej ulicą Staszica;
14,1 km - dojazd do ulicy Krasińskiego, skręcamy w lewo, przejeżdżamy przez przejazd kolejowy, dalej prosto przez rondo Jana Pawła II, skręcamy w ulicę Dzielną;
14, 5 km - skręt łagodny w prawo w ulicę Sobieskiego, dalej prosto, po 200 metrach łagodny skręt w prawo w ulicę Kruczkowskiego, dalej prosto ulicą Oleandrów;
16,0 km - po lewo dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego „Milusin” – SULEJÓWEK; Powrót do hotelu Alexandrinum Palace
16,0 km – SULEJÓWEK (dworek „Milusin”) ul. Oleandrów, wyjazd w prawo ulicą Oleandrów dalej prosto ul. Kruczkowskiego;
17,7 km - łagodny skręt w lewo w ulicę Sobieskiego, po 200 metrach łagodny skręt w lewo w ulicę Dzielną, przejazd przez rondo Jana Pawła II, przejazd kolejowy, dalej ulicą Krasińskiego;
18,1 km - skręt w prawo w ulicę Staszica, cały czas prosto; 18,8 km - po prawej stronie stacja kolejowa Sulejówek, jedziemy lekkim łukiem prosto, przejeżdżamy przez rondo ul. Bema, lekko w lewo w ulicę Narutowicza, dalej prosto;
19,6 km - przejazd przez rondo, dalej prosto ul. Narutowicza w kierunku miejscowości DŁUGA SZLACHECKA;
21,5 km - dojazd do miejscowości DŁUGA SZLACHECKA, skręt w lewo, kierunek Okuniew, jedziemy prosto ulicą Wyszyńskiego;
24,5 km - początek miejscowości OKUNIEW, dalej prosto ulicą Długą;
24,8 km - dojazd do drogi na Węgrów, skręt w lewo w ulicę Cmentarną. Po przejechaniu 100 m skręt w prawo, droga na Zabraniec, jedziemy prosto ul. Zabraniecką;
27,5 km - początek miejscowości ZABRANIEC, dalej prosto;
27,9 km - dojazd do ronda, zjeżdżamy na Poświętne w ul. Długą, dalej prosto;
28,2 km - koniec miejscowości ZABRANIEC;
30,2 km - dojazd do miejscowości KRUBKI-GÓRKI, zjazd z drogi głównej, dalej prosto;
31,7 km - dojazd do bramy wjazdowej posiadłości Krubki;
32,0 km - dojazd do hotelu „Alexandrinum Palace”.

Aktualności16

Mar

Poszukujemy pracowników

Poszukujemy pracowników do naszego hotelu

więcej

11

Mar

Program Lojalnościowy

Program Lojalnościowy kierujemy do Gości, którzy szczególnie doceniają jakość naszych usług.

więcej

Bądź zawsze na bieżąco

Zapisz się do listy mailingowej aby raz w miesiącu otrzymywać informację o najnowszych ofertach i pakietach pobytowych.